English Civil War

Webb- Freemason's Monitor. NY, Macoy Sickles 1865 Civil War era 4 7/8 x 3 1/4


Webb- Freemason's Monitor. NY, Macoy Sickles 1865 Civil War era 4 7/8 x 3 1/4
Webb- Freemason's Monitor. NY, Macoy Sickles 1865 Civil War era 4 7/8 x 3 1/4
Webb- Freemason's Monitor. NY, Macoy Sickles 1865 Civil War era 4 7/8 x 3 1/4
Webb- Freemason's Monitor. NY, Macoy Sickles 1865 Civil War era 4 7/8 x 3 1/4
Webb- Freemason's Monitor. NY, Macoy Sickles 1865 Civil War era 4 7/8 x 3 1/4
Webb- Freemason's Monitor. NY, Macoy Sickles 1865 Civil War era 4 7/8 x 3 1/4
Webb- Freemason's Monitor. NY, Macoy Sickles 1865 Civil War era 4 7/8 x 3 1/4
Webb- Freemason's Monitor. NY, Macoy Sickles 1865 Civil War era 4 7/8 x 3 1/4
Webb- Freemason's Monitor. NY, Macoy Sickles 1865 Civil War era 4 7/8 x 3 1/4
Webb- Freemason's Monitor. NY, Macoy Sickles 1865 Civil War era 4 7/8 x 3 1/4
Webb- Freemason's Monitor. NY, Macoy Sickles 1865 Civil War era 4 7/8 x 3 1/4
Webb- Freemason's Monitor. NY, Macoy Sickles 1865 Civil War era 4 7/8 x 3 1/4
Webb- Freemason's Monitor. NY, Macoy Sickles 1865 Civil War era 4 7/8 x 3 1/4
Webb- Freemason's Monitor. NY, Macoy Sickles 1865 Civil War era 4 7/8 x 3 1/4
Webb- Freemason's Monitor. NY, Macoy Sickles 1865 Civil War era 4 7/8 x 3 1/4
Webb- Freemason's Monitor. NY, Macoy Sickles 1865 Civil War era 4 7/8 x 3 1/4
Webb- Freemason's Monitor. NY, Macoy Sickles 1865 Civil War era 4 7/8 x 3 1/4
Webb- Freemason's Monitor. NY, Macoy Sickles 1865 Civil War era 4 7/8 x 3 1/4
Webb- Freemason's Monitor. NY, Macoy Sickles 1865 Civil War era 4 7/8 x 3 1/4
Webb- Freemason's Monitor. NY, Macoy Sickles 1865 Civil War era 4 7/8 x 3 1/4
Webb- Freemason's Monitor. NY, Macoy Sickles 1865 Civil War era 4 7/8 x 3 1/4
Webb- Freemason's Monitor. NY, Macoy Sickles 1865 Civil War era 4 7/8 x 3 1/4

Webb- Freemason's Monitor. NY, Macoy Sickles 1865 Civil War era 4 7/8 x 3 1/4    Webb- Freemason's Monitor. NY, Macoy Sickles 1865 Civil War era 4 7/8 x 3 1/4

NY, Macoy Sickles 1865 Civil War era. 4 7/8" x 3 1/4". Nice civil war era Mason book. Few scuffs, fading, stains to cloth.


Webb- Freemason's Monitor. NY, Macoy Sickles 1865 Civil War era 4 7/8 x 3 1/4    Webb- Freemason's Monitor. NY, Macoy Sickles 1865 Civil War era 4 7/8 x 3 1/4